Bałtyk - morze i zlewnia - ciekawe mapy, grafika, foto


Tym razem kilka innych grafik, map i zdjęć Bałtyku. Granica morska (na wodzie) Polski ma ok 440 km, natomiast samo wybrzeże ma ok 775 km.

Nasze granice i strefy wpływu, to wcale nie temat do końca zamknięty. Jak zagmatwana jest sprawa, widać na powyższej grafice. Źródło: http://www.sar.gov.pl/pl/rys-historyczny
Bałtyk z kosmosu.

Zakwit glonów w południowym Bałtyku. http://www.esa.int/spaceinimages/Images


Główne miejsca połowów w polskiej strefie - więcej map

Jak dynamiczna może być zmiana temperatura wody w Bałtyku. Źródło: http://www.satbaltyk.pl/sb_product/temperatura-wody/

Temperatura wód, powyżej wiosna 2016 r. Tutaj aktualna temp: http://www.ospo.noaa.gov/data/sst/contour/global.c.gif


Batymetria i hydrografia Bałtyku:


http://morskiefarmywiatrowe.pl - Planowane polskie morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Umowy na ok 2200 MW, potencjał całkowity ok 6000 MW. Inna mapa oraz raport oddziaływania na środowisko.

Bałtyk ok 5000 lat p.n.e (około 7000 lat temu). Zmiany poziomu wód - więcej

A co by było, gdyby poziom mórz i oceanów wzrósł o 60 m: http://flood.firetree.net/?ll=53.6629,18.6276&zoom=8&m=60

Komentarze