17 września 1939 - Zdradziecki atak Stalina na Polskę - mapy

17 września 1939 roku Armia Czerwona, łamiąc pakt o nieagresji między Polską a Związkiem Radzieckim wkroczyła na teren Rzeczpospolitej. Była to realizacja ustaleń zawartych w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.


Pozycje wojsk w noc przed atakiem 16/17 września 1939 r. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Bataille_Wojska_Polskiego_17_wrze%C5%9Bnia_1939


Źródło: https://dzieje.pl/infografiki/17-wrzesnia-1939-agresja-sowiecka-na-polske

Kampania wrześniowa - animacja


Cios w plecy. Agresja Sowiecka 17 września 1939 r. Odcinek specjalny. Świadkowie Epoki

Kampania wrześniowa, miejsca intensywnych walk. Źródło: https://zpe.gov.pl/pdf/PksBz00UQ

Deportacje Polaków. Źródło: https://tvn24.pl/polska/17-wrzesnia-1939-druga-wojna-swiatowa-82-rocznica-agresji-zsrr-na-polske-5416415Podział administracyjny terenów II Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej (1939–1944)

Rosjanie podle zachowywali się zresztą do samego końca. Nawet tuż przed końcem wojny, podczas marszu na Berlin, niszczyli co popadnie. Jeden z bardziej znanych epizodów, to zniszczenie Katedry w pierwszej stolicy Polski w Gnieźnie. Strzelano do niej z rynku dla zwykłej "zabawy".

"21 stycznia 1945 roku Gniezno zajmują oddziały 44. brygady pułkownika Józefa Gusakowskiego z 1. armii pancernej gwardii gen. Michała Katukowa. Dwa dni później – już po przepędzeniu Niemców – na Rynek wtaczają się dwa sowieckie czołgi. Mieszkańcy przyjmują je radośnie, z entuzjazmem. Do czasu. Nagle bowiem czołgi kierują lufy w stronę katedry."
Źródła:
Widok dziś:


Granice powojenne, sprawdź jak mogło być:


Komentarze